Personalen 2018-05-31T11:31:44+01:00

Edetstens personal

Vi som arbetar på Edetstens behandlingshem är socionomer eller har annan likvärdig högskoleutbildning och många av oss har en vidareutbildning i psykoterapi, men vi har framförallt ett brinnande engagemang för ungdomar.

Personalens mål är att finnas som vuxna vid de ungas sida under resans gång under behandlingstiden. Att finnas som stöd i både med och motgång och kunna guida den unge i alla vardagens händelser som dyker upp. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara god personaltäthet med dubbelbemanning dygnet runt, vilket möjliggör att personal finns till hands hela tiden för att de unga ska känna sig trygga, kunna bli hjälpta och lyssnade till. Genom den mångåriga erfarenheten av arbete med målgruppen kan personalen visa på alternativa lösningar på de svårigheter som ungdomarna många gånger brottas med.

Anna Fringel
Anna FringelVD Edetstens Behandlingshem AB
Anna Kristoffersson
Anna KristofferssonVerksamhetschef Öppenvård
Derick Adams
Derick AdamsInstutionschef HVB