Om Edetsten 2018-03-08T17:49:47+01:00

Om Edetsten

Edetstens Behandlingshem är ett väletablerat HVB-hem som i dess nuvarande form funnits i 20 år. Med hög kompetens och mänsklig värme ger vi oss outtröttligt i kast med att möta och ge nya ungdomar möjlighet till en gynnsam framtid. Många års arbete med målgruppen innebär att det finns mycket god kompetens för att tillmötesgå de behov av olika åtgärder som kan behövas. I samarbete med den unge arbetar vi målmedvetet för att var och en på olika sätt ska finna en positiv väg ut i vuxenlivet.

Edetstens Behandlingshem arbetar på uppdrag främst från kommuner och landsting. Vi erbjuder kvalificerat behandlingsarbete på individ- och familjenivå.

Vid behov använder vi oss av ett neuropsykiatriskt utredningsteam bestående av psykiatriker, psykolog och logoped. Genom detta samarbete kan vi snabbt genomföra neuropsykiatriska utredningar och sätta in lämplig medicinering.