Målgrupp 2018-03-06T19:42:38+01:00

Målgrupp

Edetstens Behandlingshem vänder sig till ungdomar, både pojkar och flickor, mellan 13-18 år med psykiska och psykosocial problematik. Den unge kan vara placerad enligt SoL eller LVU. Då vi är ett öppet HVB hem med närhet till storstan är det oftast en framgångsfaktor om den unge själv är motiverad till ett förändringsarbete. Det är även gynnsamt om det blir en jämn könsfördelning samt att målgruppen gärna få innehålla olika slags problematik. Vår erfarenhet säger att detta gynnar hela ungdomsgruppen och verksamheten jämfört med om man arbetar med endast en eller några få specifika problemområden.

Problematiken kan variera och ta sig olika uttryck. Ibland har en ungdom endast ett fåtal problemområden och i vissa fall flera. Exempel på sådana kan vara:

Skolproblematik, Relationsproblematik, Identitetsproblem, Depressioner, Ätstörningar, Självskadebeteende, Sexuellt utagerande, Ångestproblematik, Övergreppsproblematik, Tvångssynddrom mfl . Flertalet ungdomar som placeras har eller diagnostiseras under placeringstiden med någon diagnos som tex den neuropsykiatriska diagnosen Aspergers syndrom. ADHD är en annan vanlig diagnos som endel av våra ungdomar har.

Vi försöker begränsa problematiken i ungdomsgruppen genom att inte ta emot ungdomar vars huvudsakliga problem är drogmissbruk eller ungdomar som är kriminellt utagerande samt ungdomar som är mycket hotfulla och våldsbenägna.

Gårdshusets ungdomar har ofta samma problembild som de som bor inne på behandlingshemmet. Det som ska skilja dem åt är att den som flyttar ut ska vara mogen nog att kunna klara sig mer självständigt i flertalet situationer. Dessa ungdomar använder personal mer planerat och hanterar själva sin vardag utan lika omfattande inblandning av de vuxna.

Norrvikens stödboende tar emot unga kvinnor mellan 18-25 år med liknande problematik som finns hos ungdomarna på behandlingshemmet, men som inte på samma sätt är i behov av trygga vuxna runt omkring sig dygnet runt. I stödboendet ska den unga kvinnan kunna vara mogen till viss självständighet och ha motivation att ha en ordnad daglig aktivitet i form av arbete eller skola.