Intagningsförfarande 2018-03-08T09:27:51+01:00

Intagningsförfarande

Kontakt med oss sker oftast via telefon 08 – 35 75 80 men även ibland via mail från den placerande kommunens placeringsenhet eller aktuell ansvarig socialsekreterare. När vi talas vid vill vi gärna ha en så detaljerad beskrivning av varje enskilt ärende som möjligt.

För att kunna ta ett första beslut om en ungdom skulle kunna passa in hos oss och i den aktuella ungdomsgruppen, är det viktigt att en så tydlig bild som möjligt ges. Om vi då tycker det låter som att vi skulle kunna vara ett bra alternativ för den unge och att vi tror att vi skulle kunna bidra med att ge den unge möjlighet till en bra utveckling och framtid, bjuder vi in den placerande socialtjänsten, som i lugn och ro på ett mer detaljerat sätt kan ge oss en blid av den unge. Därefter tas ett slutgiltigt beslut gemensamt i hela arbetsgruppen om placering kan bli aktuell. När beslutet är taget bjuder vi in föräldrar och den unge på ett studiebesök varpå vi sedan planerar ett inflyttningsdatum.