NORRVIKENS STÖDBOENDE

Vid Norrvikens pendeltågsstation i Sollentuna med en halv minuts gångavstånd ligger Norrvikens Stödboende. I det gamla stationshuset ligger våra lägenheter med tillhörande trädgård.

Målgrupp

Boendet riktar sig till flickor/unga kvinnor i åldern 17-24 år som behöver extra stöd för att kunna få vardagen och livet att fungera. Norrviken kan vara lämpligt som till exempel första boende efter tidigare behandlingsinsatser av Socialtjänsten på exempelvis behandlingshem.


De flesta som flyttar till oss har oftast inte gått spikrakt genom livet och är även nu i behov av en ”krycka” för att livet ska fungera. Vi blir ditt stöd i form av en vuxen som hjälper dig att hitta nya alternativ i tillvaron och du får kanske nyvunnen lust och tilltro till dig själv att åstadkomma något nytt i livet. Att klara ett självständigt boende blir en stor del av det vi stöttar dig i.

En del som kommer till oss har kanske tidigare bott på behandlingshem eller har en familjesituation som gör att det inte går att bo hemma hos föräldrarna längre. Andra kan ha vissa svårigheter med psykiska, psykosociala och/eller neuropsykiatriska problem. Exempel på detta kan vara relationsproblem, ångesttillstånd, Aspergers syndrom, autism och autismliknande tillstånd, ADHD, depressioner, tvång och fobier av olika slag, personlighetsstörning, viss ätstörningsproblematik samt övergreppsproblematik.

Boendet

Hos oss bor du i en villa fördelad på tre lägenheter med gemensam tvättstuga och egen trädgård. Där får du hjälp med att strukturera din vardag, att hitta ett arbete/studier samt fritidssysselsättning och att upprätthålla detta. När du flyttar in till oss får du en ”månadslön” som du tillsammans med personal får hjälp att hantera.

Du stöttas i att skapa ett så självständigt liv som möjligt och på ett bra sätt klara hushållsarbete, myndighetskontakter och annat som är nödvändigt för ett självständigt liv. Du får också hjälp att bearbeta och förbättra relationerna till personer som är viktiga för dig så som tex din familj, vänner och övrigt nätverk. Är du välmotiverad och har önskemål om individualterapi kan vi erbjuda detta.

AKtuellt

Vi har lediga platser på behandlingshemmet, öppenvården och stödboendet!

Varmt välkomment med förfrågan!