Edetsten är ett öppet behandlingshem beläget i Sollentuna, 1,5 mil norr om Stockholm. Vi är en HVB-verksamhet som erbjuder dygnetruntvård, stödboende samt öppenvård.

Vår målgrupp på behandlingshemmet är flickor och pojkar
13-18 år som placeras av Socialtjänsten enligt SoL eller LVU. Målgruppen för stödboendet är unga kvinnor 17-25 år. Öppenvården riktar sig till flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män 13-20 år.

Vi arbetar med ungdomar som har psykosociala och/eller psykiska problem.

Edetsten erbjuder bästa möjliga förutsättningar för utveckling och förändring för ungdomar, unga vuxna och deras anhöriga.

Vi är ett komplement till kommunernas och landstingens egna verksamheter och vi utformar och skräddarsyr lösningar utifrån uppsatta mål.

Vår verksamhet bygger på en väl utarbetad och beprövad arbetsmetod samt hög kompetens hos våra medarbetare.

AKtuellt!

Vi har lediga platser på behandlingshemmet, öppenvården och stödboendet!

Varmt välkomment med förfrågan!