Målgrupp

Edetstens öppenvård tar emot flickor och pojkar mellan 16 och 20 år som inte går spikrakt genom livet för stunden och därför behöver en ”krycka” för att komma på fötter.
Vi blir ditt stöd i form av en vuxen som kan hjälpa dig att hitta nya alternativ i tillvaron och du får kanske nyvunnen lust och tilltro till dig själv att åstadkomma något nytt i livet.

Du som kommer till oss har kanske tidigare erfarenhet av att bo på behandlingshem.

En del som kommer till oss har kanske svårigheter med psykiska, psykosociala och/eller neuropsykiatriska problem. Exempel på detta kan vara relationsproblem, ångesttillstånd, Aspergers syndrom, autism och autismliknande tillstånd, ADHD, depressioner, tvång och fobier av olika slag, personlighetsstörning, viss ätstörningsproblematik samt övergreppsproblematik.

AKtuellt

Vi har lediga platser på behandlingshemmet, öppenvården och stödboendet!

Varmt välkomment med förfrågan!