Boendeform 2018-03-08T17:47:35+01:00

Behandlingshemmet

HVB-verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 13-18 år. Här bor man dygnet runt tillsammans med personal som alltid finns till hands på plats. Tillsammans arbetar vi för att den unge ska kunna utvecklas och få en trygg, bra och fungerande vardag med både skola och fritid. Det som tidigare har varit svårt hjälps vi åt med att hitta lösningar på. Personalen som är mycket välutbildad har flerårig erfarenhet av att vara med om att hjälpa den unge från första dagen vid inflytt till dess hen är redo att prova sina egna vingar på egen hand ute i världen.

Gårdshuset

Här bor den som fyllt 18 år och som ska tränas att bli mer självständig för att så småningom kunna flytta vidare i ett än mer självständig boende. De små lägenheterna på gården ger möjlighet att, med väldig närhet till personal, ändå ge chans att känna på hur det är att klara sig helt på egen hand. Fortfarande finns möjlighet till mycket tät kontakt med personal som både guidar i mer praktiska frågor men som även har regelbundna träffar och samtal. Den som bor i vårt Gårdshus använder HVB-hemmet som ett ”föräldrahem”, dvs det ges möjlighet att komma på helgmiddag och umgås med ”familjen”. Den som flyttar ut till Gårdshuset betraktas dock mer som ett ”storasyskon” som är på besök hemma och ska därför också klara av att vara mer av en förebild för det yngre ungdomarna.

Norrviken

När man klarar att bo än mer självständigt och är i behov av stöd men med mer avstånd till personal är Norrviken ett bra alternativ. När man bor i Norrvikens stödboende är man mellan 18-25 år. Här har man en egen lägenhet som man får stöd och hjälp att hantera. Här har den boende en daglig sysselsättning i form av skola eller praktik och hanterar vardagens rutiner relativt bra. Den som bor här får stöd och hjälp i praktiska frågor i vardagen, hantera ekonomi samt ges möjlighet till terapeutiska samtal.