Start 2018-04-09T09:40:18+00:00

Välkommen till Edetsten!

Edetstens Behandlingshem är ett öppet behandlingshem beläget i Sollentuna, 1,5 mil norr om Stockholm. Vi är en HVB-verksamhet som erbjuder dygnetruntvård samt stödboende i form av Gårsdshuset och även Norrvikens stödboende.

Vår målgrupp på behandlingshemmet är flickor och pojkar 13-18 år som placeras av Socialtjänsten enligt SoL eller LVU. Gårdshuset, med tre små lägenheter, riktar sig till de unga som fyllt 18 år.

Målgruppen för stödboendet i Norrviken är unga kvinnor 18-25 år.

Edetsten erbjuder bästa möjliga förutsättningar för utveckling och förändring för ungdomar, unga vuxna och deras anhöriga.

Vi är ett komplement till kommunernas och landstingens egna verksamheter och vi utformar och skräddarsyr lösningar utifrån uppsatta mål.

Vår verksamhet bygger på en väl utarbetad och beprövad arbetsmetod samt hög kompetens hos våra medarbetare.

För närvarande är behandlingshemmet, öppenvården och stödboendet fullbelagda.
603, 2018

Utbildning 9 mars

mars 6th, 2018|

Edetstens personal går på utbildning i samtalsmetodik den 9 mars 2018.

303, 2018

Sportlov vecka 9

mars 3rd, 2018|

Sportlov för de flesta ungdomarna. Dagarna fylls med många vänner, biobesök och lite shopping.

1501, 2018

Ny hemsida lanserad

januari 15th, 2018|

Edetsten har lanserat en ny hemsida. Den fungerar lika bra via datorn som via mobilen.